FIRMA   PRODUKTER   Service   Referanser   Kontakt
Ecostick
ECOSTICK
Snøkanoner: Lanse "ECOSTICK"

En revolusjon i snøproduksjon


Den nye lansen Nivis Lanze ”Ecostick” er utrustet med det patenterte injektorsystemet fra Nivis.

Dette åpner en ny dimensjon i snøproduksjon: For snølegging trengs nå kun vann av et visst trykk, trykkluft er ikke nødvendig, heller ikke elektrisk strøm ved den manuelle utgaven.


Fordeler ved Nivis-lansen ”Ecostick”

1. Meget lave driftskostnader siden kompressorluft ikke er nødvendig.

2. Lave investeringer siden trykkluftanlegg med kompressorer, luftledninger i bakken og luftuttak ikke lenger er nødvendig.

3. Lave vedlikeholdskostnader siden systemet kun består av faste deler og at vedlikehold av kompressorer og lignende bortfaller.

4. Miljøvennlig teknologi siden oljeskift på kompressorene bortfaller og olje i luftledningene ikke lenger finnes.

5. Det er enkelt å utstyre nåværende snøanlegg med tilleggslanser med ett eller flere trinn for produksjon ved marginaltemperaturer uten å måtte installere tilleggskapasitet på kompressorsiden.

6. Lansene kan leveres i enkle, manuelle og vedlikeholdsfrie utførelser. Disse vil passe for anlegg med liten automatiseringsgrad.

7. Siden lansene ikke trenger trykkluft er det lett å komplettere alle eksisterende snøanlegg, som for eksempel snøanlegg med viftekanoner.

8. Leveres vannet fra naturlig trykkfall kan snøproduksjonen skje uten energiforbruk.

9. Det er nå lett å bygge enkle, effektive og rimelige snøanlegg som vil holde lenge.


I disse tider med energi-, finans- og økologiske kriser er ”Ecostick”

fremtidens vei i snøproduksjon!   
  nivIs italien, 39049 sterzing (bz) - industriezone unterackern - T +39 0472 764 204
Part.IVA: 02278370214
info@nivis.it    imprint    privacy    Terms and conditions